Despre Proiect – Regio 2014-2020

Titlu proiect: „Dotarea cu echipamente performante în cadrul H.V.I.D. Consulting Group”
Cod SMIS – 109349

Denumirea beneficiarului: H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L

Obiectiv general al proiectului: creșterea competitivității organizației H.V.I.D. CONSULTING GROUP prin achiziționarea de echipamente performante ce conferă societății posibilitatea de a crește considerabil calitatea serviciilor oferite, angrenarea de forță de muncă calificată, în vederea dezvoltării sustenabile a mediului de afaceri la nivel local, regional și național.

Obiectivele specifice:

  1. Creșterea gradului de inovare în cadrul firmei prin introducerea de echipamente de ultimă generație și programe informatice în vederea dezvoltării activității (active corporale= 14 buc; active necorporale= 4 buc)
  2. Crearea unui colectiv de specialiști prin generarea unui loc de munca cu normă întreagă și perioadă nedeterminată până la finalizarea implementării proiectului și menținerea numărului mediu de salariați, astfel atins, pe toată perioada rămasă din perioada de durabilitate a proiectului, respectiv 3 ani de la realizarea plătii finale în cadrul contractului de finanțare. În urma procesului de recrutare și selecție aplicat, în cadrul organizației H.V.I.D. Consulting Group se va coopta o persoană din categoriile defavorizate.

Rezultatele proiectului:

  1. Achiziționarea de echipamente de ultimă generație și programe informatice în vederea dezvoltării activității: laptop 17.3˝ + monitor și accesorii-2 buc; laptop 15.6˝ + monitor și accesorii-1buc; calculator desktop pentru grafică-1 buc; server-1 buc; Multifuncțional Laser A3 + dotări opționale-1 buc; Multifuncțional Laser A3-1 buc; Plotter/Scanner A0 complet echipat-1 buc; aparat pliat hârtie-1 buc; aparat electric de îndosariat cu spire- 2 buc; aparat foto + obiectiv + accesorii- 1buc; telemetru distomat + accesorii-1buc; RTK GPS (instrument topografic receptor)-1 buc; Licență Autocad-1 buc; Licență ARD-1 buc; Licență Allplan BIM-1 buc; Program de calcul structural-1 buc
  2. Crearea unui loc de muncă cu normă întreagă și perioadă nedeterminată până la finalizarea implementării și menținerea numarului mediu de salariati, astfel atins. Cooptarea în urma procesului de recrutare și selectie a personalului a unei persoane, din categoriile defavorizate.

Data de începere a proiectului: 01.11.2016

Perioada de implementare: 27 luni, respectiv între 01.11.2016 și 31.01.2019

Valoarea totală – defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională:

  1. Total: 494.976,12 lei
  2. Eligibil: 408.156,32 lei
  3. Contribuție UE: 277.546,30 LEI (68%)
    Contributie naționala: 48.978,76 (12%)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro